Dette site bruger cookies

Generelle træningsmetoder

 

Princippet i specifik træning af et barn med dyspraksi

1. afgørende trin i en ny træningssituation. Præsentation:

Vores børns vanskeligheder består -i højere eller lavere grad, omfattende eller begrænset -i at udføre en ukendt (ikke tidligere tillært) handling. Samt børnenes mangelfulde evne til at lagre og bearbejde enhver ukendt handling, så den kan findes frem i hukommelsen og gentages pr. automatik. I træningshenseende, skal man derfor kunne tilbyde sit barn specifik og individuel undervisning, meget konkret og med brug af klare, gentagende instrukser og fysisk/berøringsmæssig vejledning. Dette skal medføre at formålet med træningen bliver opfyldt.

Som eksempel kan vi bruge talepædagogen, der arbejder med sproget og som der ved hjælp af forskellige arbejdsredskaber, formår at få barnet til at sige/producere en lyd, som det aldrig, bevidst har fremsagt før. Eller en fysio- eller ergoterapeut, der viser barnet, hvordan en firkant tegnes/formes på papir, og formår at få barnet til at efterligne.

2. afgørende trin. Opfølgning dagligt:

Det er vores opgave, som forældre, at sørge for at den terapeutiske trænings gevinst bliver fuldt op, minimum en gang om dagen, året rundt (stort set). Det skal vi gøre fordi, at hvis man ikke sørger for at fremlokke den netop tillærte handling, så mister barnet simpelthen evnen til at finde den frem igen. Det medfører at terapeuten skal starte forfra i den aktuelle situation og det fører jo ikke til noget. Når først en handling er lært at udføre fysisk, skal den gentages med det samme, samt om aftenen og hver dag i et par måneder frem. Det betyder ikke at terapeuten ikke kan træne nye handlinger, der bliver bare mere at skulle følge op på i hjemmet.

Hvis vi bruger eksemplet fra før; talepædagogen har trænet en ny lyd B-lyden. Når barnet har formået at producere lyden korrekt, må talepædagogen motivere til gentagelse med det samme, mange gange. Når så barnet er kommet hjem, vælger vi et tidspunkt at træne gentagelse (lege gentagelse) på. Det tidspunkt skal selvfølgelig vælges med omhu, til når barnet har størst mulighed for succes. Det ved den enkelte familie, der kender deres børn bedst. Et erfaringsmæssigt godt tidspunkt, er umiddelbart før læsning og tandbørstning i forbindelse med afslutning på dagen. Nogle børn er dog meget udtrættede på dette tidspunkt. Det vil dog stærkt afhænge af det pågældende barn og den pågældende families situation. Der kan altså også være behov for, at træningen foregår på et andet tidspunkt på dagen, hvor barnet er friskere eller der ikke er søskende, der også skal passes.

 

Et godt redskab til at træne barnet er ved at bruge de spillepladeskabeloner, der ligger i træningsmaterialet ”Lydbyggeren”. Her kan du uploade dine egne billeder af de ord dit barn træner, og sammensætte spilleplader med de lyde, dit barn har brug for at automatisere. www.lydbyggeren.dk

 

 

Tomatis-metoden

Lytteprogrammetblev grundlagt af en fransk øre-næse-hals læge ved navn Alfred A. Tomatis (1920-2001). Han udviklede nogle teorier, der blandt andet siger at hvis grundlaget for hørelsen ændres, vil stemmen ændres tilsvarende. Læs mere om teorien, behandlingen og behandlerne tomatismetoden.dk

Erfaring fra USA, Sverige og Norge, Tyskland osv. siger at denne metode er effektiv til flere problematikker. Det nyeste er nok at man mener at metoden med fordel også kan bruges til børn med dyspraksi. I øjeblikket har vi kendskab til et barn i foreningen, der afprøver denne metode. Vi afventer at høre nærmere om oplevelsen fra forældrene.

Artikkel fra 2003 om Dyspraxia and Tomatis method. Skrevet af Francoise Nicoloff

Og fra samme forfatter 2004 Case studies - Dyspraxia - Tomatis method

 

 

Castillo Morales behandlingskoncept

Med henblik på at hjælpe børn og voksne, der har medfødte eller erhvervede neurologiske skader har den argentinske speciallæge Dr. Rodolfo Castillo Morales (Castillo Morales) udviklet et tværfagligt behandlingskoncept, der omfatter hele kroppen.

Konceptet indeholder tre hovedarbejdesområder

  • Neuromotorisk kropsterapi - regulering af muskeltonus (muskelspænding/hypotoni)
  • Orofacial reguleringsterapi - stimulation af mundmotoriske funktioner
  • Anvendelse af ganeplader

 

Du kan læse mere om Castillo Morales-konceptet (på spansk) på hans egen hjemmeside

Forskellige hjælpemidler, der bl.a. anvendes i forbindelse med Castillo Morales-konceptet kan bestilles her, herunder fingertandbørste og mundskærm.

 

 

Karlstadmodellen

karlstadmodellen.se

mariasverkstad.com Her kan materialerne købes

cirkus-juel.webbyen.dk En dansk families hjemmeside om sprogtræning efter karlstadmodellen

 

 

Derudover kan der nævnes:

 

Kraniosakral Terapi

Massage

Styrketræning

Sanse Integrationsterapi

 

 

Yderligere information