Dette site bruger cookies

 

Fra Danske Handicaporganisationers "Handiklip":

 

Flere elever må undvære specialundervisning

 

Information, s. 1, 4 og 5
27.10.2008
Mange folkeskoleelever snydes for den specialundervisning, de har krav på. Forældrene kan klage til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, hvis deres børn ikke får den specialundervisning, de har brug for. Og de forældre, der klager, får ofte medhold. Morten Carlsson er formand for Landsforeningen Autisme og sidder med i Klagenævnet, han siger: "Jeg vil ikke udelukke, at der er kommuner, hvor der vitterligt ikke er flere penge i kassen, men så må regeringen og kommunerne finde ud af det. Det bør ikke gå ud over det barn, der har behov for støtte." Men det går ud over eleverne. Formanden for Ordblindeforeningen, Hans-Pauli Christensen, fortæller: "Vi oplever meget tydeligt, at de ordblinde ikke får den specialundervisning, som de er berettigede til. Kommunerne begynder at undslå sig med, at de ikke har penge til det. Det er dybt ulovligt og i strid med folkeskoleloven. Og det er i sidste ende ministerens ansvar, for han har tilsyn med kommunerne og kan ikke lukke øjnene over for det her problem." Undervisningsminister Bertel Haarder erkender, at børn har ret til specialundervisning. Og hvis kommunerne ikke overholder loven, bliver det en sag for ministeren.
 
 

Yderligere information