Dette site bruger cookies

 

 

Fonde

 

Jascha fonden

Jascha Fondens formål er, i henhold til fondens vedtægter, at yde støtte til:

  • Døve, handicappede børn og unge og disses pårørende, efterbehandling af psykisk syge, forskning i Parkinsons syge, sclerose, muskelsvind og støtte til patienter, der lider af disse sygdomme
  • Eksperimenterende sociale bistandsprojekter
  • Andre sociale og almennyttige formål

Støtte til privatpersoner anvendes primært til anskaffelse af hjælpemidler som kommunen har givet afslag på og støtte til genoptræning og rekreation.

http://www.jaschafonden.dk/pages/historik.htm

 

Robinsohn fonden

Robinsohn fondens formål er At yde økonomisk støtte til enkelt-personer, der på en eller anden måde har brug for behandling, uddannelse, hjælpemidler, rådgivning eller anden hjælp, som det offentlige ikke vil eller kan støtte, eller ikke støtter i tilstrækkelig grad, således at der kan forventes opnået et optimalt resultat. - Der tænkes her på mennesker, der lider af handicap enten fysisk eller psykisk. I den forbindelse kan der under visse omstændigheder også ydes støtte til projekter, f.eks. i form af aflastning af de pårørende, der selv passer de handicappede, eller til handicapidræt eller handicapoptræning.

http://www.robinsohnfonden.dk/239-169-formaal.htm

Yderligere information