Dette site bruger cookies

Forskelle på sproglige vanskeligheder

 

Oralmotorisk Dyspraksi - i forhold til den sproglige udvikling

En fornetisk forstyrrelse, hvor barnet har svært ved at producere sproglyd og sætte dem sammen i sekvenser til ord. Indebærer at barnet har problemer med at udføre og koordinere de præcise bevægelser af læber, tunge og gane som er nødvendige for at producere tale.

Dysfonologi

En fonetisk forstyrrelse, hvor barnet har svært ved at systematisere og opretholde meningsfyldte kontraster mellem forskellige artikulatoriske særtræk, artikulationssted, artikulationsmåde eller mellem tonede og ikke tonede sproglyde.

Dysartri

En neuromuskulær forstyrrelse som påvirker artikulationerne og giver en muskulær svaghed eller mangelfuld muskelkontrol.

Sammenligning af Oralmotorisk Dyspraksi - i forhold til den sproglige udvikling og Dysfonologi

 Dyspraksi

 Dysfonologi

Problem med at sekvensere sproglyd Ikke problem med at sekvensere sproglyd

Svært ved at udvikle et fonologisk system

 Mangelfuldt men påvirkeligt fonologisk system

Inkonsekvente og uforudsigelige substitutioner

 Konsekvente og uforudsigelige substitutioner

Problemer med vokaler

 Ikke tydelige problemer med vokaler

Overfører ikke nye sproglyde til det anvendte sproglydssystem

 Kan overføre nye sproglyde til det anvendte sproglydssystem

Problem med prosodi ses tit

 Problem med prosodi ses sjældent

Ringe effekt af undervisning og tilbagegang efter pause

 God effekt af undervisning og der ses bedring gennem modning

Der kan være andre oralmotoriske vanskeligheder

 Der er ikke oralmotoriske vanskeligheder

Svært ved at imitere/eftersige

 Kan oftest imitere/eftersige lyd og nonsensstavelser

Sammenligning af Oralmotorisk Dyspraksi - i forhold til den sproglige udvikling og Dysartri

Dyspraksi

Dysartri

Inkonsekvente og uforudsigelige sustitutioner

Konsekvente og uforudsigelige sustitutioner

Forskel på viljestyret og spontan tale

Talefunktion varierer ikke

Prosodi er påvirket af tøvende lyd og gentagelser

Artikulationen udføres i langsomt tempo og med meget kontrol

Artikulation er dårligere ved lange ord

Artikulation er dårligere ved lange ord

Tilladelse af rettighederne til at kopiere og udgive ovennævnte oplysninger fra kompendiet "Praxiskursus - Behandlingsmetode for Dyspraktiske børn" er givet af Britt Hellquist og Eva Hellman, pædagogisk design, Sverige.

Yderligere information