Dette site bruger cookies

 

Det er ikke en betingelse for at få hjælp til sit barns vanskeligheder, at barnet har fået en diagnose. Det er nok, at det er konstateret, at barnet har et behov for hjælp. Men det er erfaringsmæssigt nemmere at få hjælp, når barnet har fået en diagnose, og at få den rette hjælp. Ved man ikke hvad en patient fejler, kan man ikke behandle sygdommen. Kender man ikke årsagen til et barns taleproblem, kan man ofte ikke løse problemet. Det er i hvert fald tilfældet for verbal dyspraksi, da almindelig taletræning ikke hjælper. Det er derfor vigtigt, at vide om et barn med massive udtalevanskeligheder har verbal og/eller oral dyspraksi. I forhold til oral dyspraksi er det også vigtigt, at vide præcis hvilke oralmotoriske- og sensoriske vanskeligheder barnet har. Kan barnet fx ikke mærke og derfor heller ikke kontrollere sin bagtunge, kan barnet fx ikke udtale K og G. Barnet har derfor behov for en behandling, der afhjælper præcis dette problem.

 

 

Verbal/oral dyspraksi

Talepædagoger med særlig viden om og erfaring med dyspraksi kan udrede børn, men må ikke diagnosticere, det må kun læger. Talepædagoger med sådan viden kan være ansat ved taleinstitutter/kommunikationscentre, oralmotoriske teams, PPR og lignende steder. Her oplyses alene om diagnosticerende læger.

 

Region Hovedstaden

Gohar Bossen, foniater på Gentofte Hospital, hvor hun diagnosticerer børn i regionen.

Øre-næse-halskirurgisk klinik

Gentofte Hospital

Kildegårdsvej 28

Opgang 3B

2900 Hellerup

Telefon: 38 67 38 31

 

 

Svend Prytz Privatklinik. Diagnosticerer børn fra andre regioner i sin private klinik:

Københavns Foniatriske Klinik v/ Svend Prytz, Hvidovrevej 137, Hvidovre.

Tlf: 20 70 50 30

 

Region Syddanmark

Øre-Næse-Hals/Høreklinik afd. F, Odense universitetshospital v. Overlæge Camilla Slot Mehlum og Audiologopæd Trine Printz

http://www.ouh.dk/wm375234

Der kan henvises af egen læge, øre- næse- halslæge, eller talepædagog/audiologopæd. Henvisning fra sidstnævnte kan være en fordel, da der kan gives mange relevante oplysninger til udredningen.

Udredning for oral, fin- og/eller grovmotorisk dyspraksi: OUH har netop indgået et samarbejde med ergo- og fysioterapeuterne på OUH, således at de nemmere kan henvise direkte til dem ved mistanke om andre typer dyspraksi end den verbale. Dette gøres i de tilfælde, hvor der måske ikke er muligheder for udredning lokalt, hvor barnet ikke er i et relevant fys/ergoforløb, hvor det efterspørges med relevant begrundelse osv. Det er således en individuel vurdering fra barn til barn.

 

Odense

Lotte Rosenvinge, i samarbejde med Audiologopæd Louise Skov

Praktiserende speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme Lotte Rosenvinge

Nørregade 16, 3. th.

5000 Odense C

 

 

 

Generel dyspraksi/dcd og sanseintegrationsproblemer i øvrigt

 

Neurolog, speciallæge Anne Gersdorff Korsgaard

Skt. Anne Plads 2, 5. sal, 5000 Odense C

Tlf: 6614 0750 http://www.cure4you.dk/268/index.php?&m=1

 

 

Yderligere information