Dette site bruger cookies

Velkommen til Dyspraksiforeningens hjemmeside

Dyspraksiforeningen er stiftet af forældre til børn med dyspraksi, med det ønske at forbedre vilkårene for børn med dyspraksi. Det gør vi bl.a. ved at afholde emneaftner, hvor indlægsholdere alle har direkte erfaring med dyspraksi det kan f.eks. oplæg fra talepædagoger, psykologer, læger, ergoterapeuter m.fl.

 

BEMÆRK: Siden Corona-pandemiens begyndelse har Dyspraksiforeningen ikke været aktiv. Derfor er indmeldelse gjort gratis og der er ikke opkrævet kontingent for eksisterende medlemmer.

 

Alle med interesse for dyspraksi kan blive medlem. Klik her for at melde dig ind.

 

I vores pjece her kan du få en god beskrivelse af dyspraksi: Børn med Dyspraksi - hvorfor er mit barns udvikling forsinket?

 

Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi

Socialstyrelsen har udgivet forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi. I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner, regioner eller højt specialiserede vidensmiljøer kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi. Du kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-verbal-dyspraksi

 


Yderligere information