Dette site bruger cookies

Generalforsamling 2020

 

Dyspraksiforeningen afholder generalforsamling for året 2020 d. 27 Januar 2021

Dette års generalforsamling skulle have været afholdt i oktober, men er forsinket grundet Corona Virus.

 

Der vil være et foredrag med en af Danmarks førende fagfolk på feltet dyspraksi, i forbindelse med generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil blive afholdt virtuelt. Link vil blive sendt til medlemmerne.

AudioLogopæd, Louise Skov, vil give en introduktion til verbal dyspraksi hos børn med reference til dansk og udenlandsk litteratur. Der vil være mulighed for spørgsmål både under og efter oplægget, hvor der er afsat omkring 15 minutters tid til spørgsmål.

Agenda:

19:00 - 19:30 Generalforsamling
19:30 - 21:00 Foredrag v. Louise Skov


Agenda for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3) Det reviderede regnskab samt budget forelægges til godkendelse

4) Eventuelle forslag

5) Fastsættelse af kontingent

6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

7) Valg af revisor

 

8) Eventuelt

 

 

 

 

Yderligere information