Dette site bruger cookies

Generalforsamling i Dyspraksiforeningen 2008

Afholdt i ”Krudtuglen” Artillerivej 71 A, 2300 København S den 7. oktober 2008 kl 18.30

 

 

 

 

Deltagere:    I alt 14 medlemmer heraf 5 fra bestyrelsen

 

 

Dagsorden: 

1.      Valg af dirigent

2.      Bestyrelsens beretning 2008

3.      Regnskab 2008 samt budget 2009

4.      Eventuelle forslag

5.      Fastsættelse af kontingent

6.      Valg af bestyrelse

7.      Valg af revisor

8.      Evt.

 

Referent:  Jens

 

 

Ad 1              Valg af dirigent

                      Carsten blev valgt som dirigent

 

Ad 2              Bestyrelsens beretning 2008

                      Bestyrelsen aflagde beretning om årets aktiviteter og status på disse.

 

Foreningen har i alt 104 medlemmer heraf 32 støttemedlemmer. Det er fremgang fra sidste år på 19 medlemmer.

 

Foreningen har i år atter fået støtte fra en familiefond på 5000 kr.

 

Derudover har Allerødderne en gangforening under Dansk Atletik Forbund afholdt en dyspraksivandring i august 2008 til støtte for dyspraksiforeningen og doneret overskuddet til foreningen.

 

Mange mange tak for den støtte. Den er der hårdt brug for.

 

Alle de mange aktiviteter og arrangementer som dyspraksiforeningen har afholdt i årets løb blev omtalt. Nærmere detaljer kan ses af beretningen, der er lagt på hjemmesiden.

 

Dernæst blev der talt om fremtidige aktiviteter. Der vil blive arbejdet videre med diverse hjemmesider, familiearrangementer og forældreaftner. Der vil også blive arbejdet videre på den politiske front i forhold til folketingets socialudvalg og diagnosticering af børn med dyspraksi.

 

Det blev i den sammenhæng foreslået at arrangere aften med fagperson, der kan fortælle om dyspraksi og hvordan man behandler det.    

                     

 

Ad 3              Regnskab 2008 samt budget 2009

Regnskabet viser et underskud på 1.300 mod forventet 10.000 primært pga. lavere omkostninger end forventet. Foreningen har likvider for ca. 40.000 pt.

 

Regnskabet er revideret og påtegnet af foreningens revisor uden anmærkninger.

 

Der budgetteres med et underskud på ca. 4.500 for næste år.

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

 

Ad 4              Eventuelle forslag

                      Ingen indkomne forslag til ændring i vedtægter.

 

Ad 5              Fastsættelse af kontingent

Kontingent foreslås uændret for 2009 dvs. 250 kr. for medlemmer og 100 kr. for støttemedlemmer. Dette blev tiltrådt.

 

 

Ad 6              Valg af bestyrelse

Fra den gamle bestyrelse for 2008 er i løbet af året Bo Strøm samt Birgitte Kaspersen udtrådt.

 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer ønskede at genopstille, dvs. Pernille, Marit, Carsten, Eva, Rie og Jens.

 

Af medlemmer ønskede Elisabeth Pedersen at opstille til bestyrelsen.

 

Alle opstillede blev herefter valgt således, at bestyrelsen for 2009 består af Elisabeth, Pernille, Marit, Carsten, Eva, Rie og Jens.

 

 

Ad 7              Valg af revisor

                      Foreningens revisor Brian Kjellesen fra Århus vil gerne fortsætte.

 

                      Brian blev herefter valgt som revisor 2009.

 

 

Ad 8              Eventuelt

Der blev spurgt til erfaringer med skoler og erfaringer med de forskellige kommuner. Til det opfordres til at benytte Yahoo netværket, hvor erfaringer fra andre forældre og fra andre egne af landet netop kan udveksles.

                                           

 

 


 

 

Yderligere information