Dette site bruger cookies

2007 

Generalforsamling i Forældreforeningen for børn med dyspraksi (Dyspraksiforeningen)

(forkortet)

Tirsdag, den 2. oktober 2007, kl. 19.00, København S, Referent: JD

 

Deltagere

9 medlemmer (husstande), inkl. 4 fra bestyrelsen.

2 bestyrelsesmedlemmer (BAH og BC) har valgt at træde ud af bestyrelsen i løbet af året.

 

Agenda:

1)      Jens Brenner byder velkommen og bliver valg til dirigent

2)      Formanden Pernille Holtze orienterede:

-         Der har i år været arbejdet med Lydbygger projektet (oversættelse af Nuffield), som viser gode fremskridt og den ny trykte plakat med lydbilleder fremvises

-         Der har i år været 1 kursus af holdt af 2 fagpersoner (BFP og UN), foreningen har i år fravalgt yderligere kurser, da de nu udbydes af andre og er et stort arbejde at planlægge.

-         Et medlem undersøger muligheden for at arrangere kursus i skrivedans

-         Der har været afholdt familie og forældrearrangementer, temaaften i marts, hvor RH viste træningsøvelser med eget barn og sommerfest i juni hos EK og PH

-         Foreningen vil fremover satse på temaaftner

-         Ny hjemmeside med Lydbyggeren (www.lydbyggeren.dk) er på trapperne

-         Foreningen har i år skrevet til alle de danske EU politikere for at få dem til at stemme på en deklaration om at sikre børns rettigheder, anerkende handicapgrupper, pr. den 25/10 havde 375 (af alle landes EU politikere) underskrevet og deklarationen er dermed vedtaget.

-         EK foreslog at foreningen skrev til politikere, BUBL m.v. om dyspraktiske børn

-         Der vil i løbet at det næste regnskabsår blive forsøgt at søge yderligere fondsmidler til at opdatere og rundsende pjecen.

-         MH orienterede om arbejdet med Lydbyggeren, som er oversættelsen af det engelske træningssystem Nuffield, første program udkom i 1985. Oversættelsen sker af ledende fagpersoner (KL, UL og LS samt MH fra bestyrelsen), materialet oversættes p.t. til dansk og skal senere bearbejdes mere detaljeret.

-         Foreningen ønsker at lave en bog med programmet, samt uarbejde testmateriale. MHt har af Nuffield fået lov til at oversætter programmet og drøfter stadig Royalty med Nuffield

-         Talepædagogisk center afholdt på DTU en 2 dages konference (Vingsted) med ca. 200 deltagere, 7-8/9 2007, hvor der blev solgt 21 lydbygger-plakater.

 

General snak om at gøre noget for at sikre muligheden for at få stillet (dyspraksi)-diagnoserne, når læge SP snart går på pension.

 

Regnskabet blev forelagt, overskud kr. 15.745, og blev godkendt.

Foreningen har anvendt sine fondsmidler kr. 5.000 til at betale for tegningerne til lydbyggeren

 

Budgettet blev forelagt og godkendt med den bemærkning at posten brochure opdeles eller få en note, som specificeres

 

4)

ingen forslag

5)

Kontingentet blev fastholdt på kr. 250 for familier (medlemmer) og kr. 100 for støttemedlemmer

6)

Valg af bestyrelse

Rie Hedenborg (nyvalg)

Eva Kirscher (nyvalg)

Jens Brenner (genvalg)

Marit Hvithamar (genvalg)

Pernille Holtze (genvalg)

Carsten Vanting (genvalg)

 

7)

BK blev genvalgt til revisor

 

8)

Der vil blive arrangeret en temaaften i november omkring skolestart for børn med dyspraksi

Der vil på hjemmesiden blive lavet en opgaveliste, hvor menige medlemmer kan tilbyde deres hjælp til foreningens (større og mindre) arbejdsopgaver.

 

Yderligere information