Dette site bruger cookies

 

Dyspraksinetværket på dyspraksi.ning.com

medlemmerne har et lukket netværk på dyspraksi.ning.com, hvor der kan diskuteres, vejledes og udveksles erfaringer.
På dette netværk findes også videoer og slides fra vores emneaftener.

 

Facebook

Der findes en facebook gruppe for dyspraksi. Gruppen er ikke oprettet af dyspraksiforeningen og foreningen har ingen styring eller kontrol af gruppen. Gruppen bruges i stor stil af både medlemmer og af forældre til børn som endnu ikke har fået diagnose. Søg på facebook efter Dyspraksi - Danmark 

 

Emneaftener

Foreningen afholder med jævne mellemrum emneaftener med skiftende emner. f.eks. med temaet taletræning, fysioterapi, ergoterapi, rettigheder o.l
Der er altid god tilslutning til disse arrangementer, hvor formålet netop er at erfaringsudveksle og "netværke" med andre forældre til børn med Dyspraksi.

 

  

 

Yderligere information