Dette site bruger cookies

Dyspraksi er en udviklingsforstyrrelse som overordnet kan inddeles i to former:

  • Udviklingsmæssig Dyspraksi og
  • Udviklingsmæssig Verbal Dyspraksi

Vendingen "Udviklingsmæssig" kan sættes i stedet for "medfødt" og skal dermed forståes sådan at det er i modsætning til "erhvervet", som det fx er tilfældet for patienter der kan få Apraksi i forbindelse med en hjerneblødning.

 

På hjemmesiden her, benyttes hovedsagligt blot betegnelserne Dyspraksi og Verbal Dyspraksi.

 

Dyspraksi:

Kaldes også generel- eller global Dyspraksi, eller fra engelsk udviklingsmæssig koordinationsforstyrrelse (DCD - Developmental coordination disorder).

I england og i andre engelsksprogede lande fx Australien, kaldes forstyrrelsen "Developmental Dyspraxia".

 

Der anslås overalt i verden at være ca. 5 % af befolkningen, der lider af denne forstyrrelse, og at 3 ud af 4 af dem er drenge.

 

Udviklingsmæssig Dyspraksi kan igen inddeles i flere former og kan komme til udtryk på utallige måder i adskillelige kombinationer:

Grovmotorisk Dyspraksi

Finmotorisk Dyspraksi og

Oralmotorisk Dyspraksi

 

Verbal Dyspraksi:

Kaldes i Danmark stadig ind imellem for "taleapraksi" eller "taledyspraksi". I England benytter de betegnelsen "Developmental Verbal Dyspraxia" - DVD. I Amerika, alt efter hvor vi befinder os, er betegnelsen oftest "Childhood Apraxia of Speech" - CAS.

 

På verdensplan er der et forholdsvist lavt antal mennesker med Verbal Dyspraksi. Det anslås at prævalensen er ca. 1-2 ud af 1000, hvilket gør forstyrrelsen til en relativ sjælden diagnose.

 

I forbindelse med Verbal Dyspraksi, er der undersøgelser der viser et genetisk element, hvilket vil sige at der ofte i familiens historie findes spor tilbage til forskellige former for afvigende sprogudvikling.

Det er siden starten af 2000'erne blevet slået fast at der er en forbindelse til kromosom 7, lokation 7q31, mere specifikt til genet FOXp2. Det skal siges at det ikke er alle med Verbal Dyspraksi, hvor denne gentiske komponent gør sig gældende. Hvor mange der har fejl med genet involveret, er ikke til at slå fast, men det kan være en mindre del af den samlede diagnosegruppe. Se under div. artikler for mere viden.

 

Læs mere om Dyspraksi og om de forskellige områder heraf, her på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

Yderligere information