Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Dyspraksivandringen 2010

Kære medlemmer og støtter af Dyspraksiforeningen.

 

Foreningen her, modtager stadigvæk ikke (vi knokler på sagen) midler fra fonde eller andre former for tilskud. Vi er derfor afhængige af, at skaffe vore midler selv.

 

Hvert år afholdes der en vandring på hhv. 3, 5, 10 og 22 km i området omkring gentofte sø hvor hele overskuddet går til Dyspraksiforeningen.

 

For at denne vandring skal bestå, også i fremtiden, er det dog vigtigt at vi som medlemmer af foreningen, bakker op omkring den og tager vores børn og familie med ud og gå fx 3 km. Og møder andre mennesker, også medlemmer af foreningen. Det koster 12 kroner og til gengæld får vi lidt motion og hyggelige stunder med hinanden.

 

På en af rastepladserne på turen kan i møde og tale med en af bestyrelsesmedlemmerne og hendes søn på 9 år.

 

KOM OG VÆR MED!

 

Lørdag den 14 august 2010-08-05

 

Se vedhæftede pjece!pdf logo

 

Der er mulighed for at købe vådt og tørt til billige penge både på ruten og i start/mål.

Dyspraksivandringen 2010


’Allerødderne’ Inviterer for tredje gang til en støttemarch, hvor overskuddet ubeskåret overleveres til Dyspraksiforeningen – Forældreforeningen for børn med dyspraksi.

Sidste år var der 52 gængere ude at gå. I alt har 104 støttet marchen de sidste 2 år.

 

Arrangør: Allerødderne

 

Dato: Lørdag den 14. august 2010

Sted (start/mål): Kildegårds privatskole, Kildegårdsvej 87, Hellerup

Starttider:                                   

3 og 5 km. – mellem kl. 8.00 og 12.00

10 km. – mellem kl. 8.00 og 11.00

22 km. – mellem kl. 8.00 og 10.00

 

Diplom: 15 kr.

 

Stempler: Evg-sports og Allerøddernes eget

 

Yderligere oplysninger: Dennis Henriksen, tlf.: 35 85 88 40 / 2628 7413

Protektor Ann E. Knudsen

 

Ann E. Knudsen             logo

Dyspraksiforeningens protektor er Ann-E. Knudsen, som er lektor, konsulent og foredragsholder.

Hun beskæftiger sig med forskning og formidling om krydsfeltet mellem hjerne, udvikling og læring.

 

Formålet med en protektor er at promovere og skabe interesse for den organisation personen er protektor for, det er derfor som regel en offentligt kendt person.

 

Eksempler på projekter hun har været involveret i:

Udviklingsprojekt på Frederiksberg

med Kulturdirektoratet som samarbejdspartner.
Ann er medlem af en "Hjernetrust" under ledelse af Ole Eliassen.
Det er et udviklingsprojekt, igangsat af Kulturdirektoratet og Frederiksberg kommune, og det skal bidrage med nye tanker om 0-6 års området - specielt om sammenhæng mellem motorik, hjerne og læring.

Udviklingsprojekt i Århus Kommune om pædagogiske læreplaner

Anns opgave er - sammen med andre forskere - at vurdere og evaluere nye udviklingsplaner for 0-6 årige børn.

Børn og Unge i Århus Kommune arbejder med at skabe en sammenhængende pædagogisk indsats i forhold til de 0-18 årige børn og unge.

Indsatsen sker i et samarbejde med forældrene.
Den sætter fokus på alle børn trivsel, læring og udvikling af faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer.

Denne indsats skal indgå i arbejdet med udvikling af pædagogiske læreplaner, så de kan blive redskaber, der kan bruges positivt af forældre, pædagoger og myndigheder.

 

Tænketank i Århus Kommune

Rådmand Louise Gade oprettede i december 2007 en tænketank vedrørende børne- og ungeområdet, og inviterede Ann-E. Knudsen til at deltage.

Arbejdet i Tænketanken blev afsluttet i september 2008 og resulterede bl.a. i en rapport
"Fremtidens børnebyggeri. Rum for leg og læring."
Kan downloades fra Århus Kommunes hjemmeside
Kan også downloades her

 

En ny bog på vej fra Ann-E. Knudsen

Ann er i gang med at skrive en bog om børn og sprog.

 

Den kommer til at indeholde kapitler om:

Sprogudvikling, to sprog, modersmål, fremmedsprogs pædagogik, dysleksi, dysfasi, Tourettes sprog, Aspergers sprog osv.

Bogen bliver selvfølgelig spækket med eksempler og forslag til pædagogisk og hjernemæssig stimulation.

Forhåbentlig udgives bogen i 2010.

 

Foredrag, artikler, radio- og tv-udsendelser

Hun kan bestilles til at holde foredrag, har medvirket i flere radio- og tv-udsendelser, har skrevet flere artikler og bøger og i april 08 udkom Anns seneste bog "Hallo! er der hul igennem? Dit barns hjerne 0-18 år"  Se omtalen på Presse-siden

Nogle af artiklerne kan downloades på hendes hjemmeside, bl.a. disse:

billede

Artiklen Børn og søvn er udgivet i bogen

"Hallo - er der hul igennem? Dit barns hjerne 0-18 år"

Søvn er livsnødvendig for os alle, og små børn kan ikke sove for meget.
Men de kan afgjort sove for lidt, når man ser det fra en hjernemæssig vinkel.
Hjerner elsker søvn.

Læs mere i Anns artikel om små og store børns søvn.

hjernen

Artikel: Hjerne og motorik - styrk hjernen – brug kroppen!


Når man arbejder med at automatisere bevægelser ved hjælp af gentagelser, så trænes hippocampus, som også fungerer som et hukommelsessystem!

At arbejde med ”krop i rum” på legepladsen eller sørøverleg i idrætstimen er at arbejde med højre hjernehalvdels rumlige intelligens, som er overordentlig nyttig, når barnet f.eks. senere skal forstå grundprincipperne i geometri, rumfang, mængdelære, kemi og fysikforsøgene og abstrakt matematik.

Træning af fin- og fingermotorik understøtter sproget, stimulation af flere sansekanaler understøtter hukommelsen osv. osv.

Leg, rytmik, motorik og bevægelse er ikke kun vigtig at have fokus på, for at vores børn skal blive sunde og få gode motionsvaner. Det er mindst ligeså vigtig for indlæring, hukommelse og motivation!

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse

 

Jeg skriver juridisk speciale om talehandicappede børns rettigheder og laver i den forbindelse en spørgeskemaundersøgelse, som forældrene kan deltage i.

Det undersøges om børnene får deres rettigheder i praksis. Derudover undersøges også hvad forældre gør, når de anser den talepædagogiske bistand for utilstrækkelig.

 

Jeg håber du vil deltage i den – det tager ganske kort tid at udfylde skemaet.

Svarfristen for undersøgelsen er 15. april 2010.

 

Man kan læse mere om undersøgelsen mv. i skemaet og på hjemmesiden:
 

Selve spørgeskemaet kan ses og udfyldes ved at klikke på dette link:

https://www.defgo.net/s.asp?id=1240622&c=PLUHYZ&s=1&l=da&o=1

 

Man kan også gå ind på hjemmesiden oprettet til formålet, hvor linket til skemaet også er at finde:

http://www.123hjemmeside.dk/talevanskeligheder

Med venlig hilsen

 

Eva Kirschner

stud. jur. ved KU

Skole

Forældrerådgivningen

 
Forældrerådgivningen kan rådgive om alt hvad der vedrører et barns skolegang.
Eksempler på rådgivning over for forældre:
 • Skolestart
 • Mobning
 • Specialundervisning
 • Samarbejdsproblemer
 • Klage over speciel sag
 • Indberetning
 • Magtanvendelse
 • Usikkerhed om fagligt niveau
 
 
Over for skolens parter kan de f.eks. rådgive om
 • generelle samarbejdsproblemer
 • problemer med samtale omkring specialundervisning
 • problemer med samtaler om adfærd og sanktioner
 • problemer omkring det faglige indhold af undervisningen
 
Hjælp til klageskrivelser
Hvis det ikke lykkes at få et samarbejde til at fungere, kan det undertiden være nødvendigt at sende klageskrivelser. Forældrerådgivningen kan tilbyde at hjælpe med udformningen af skriftlige henvendelser til relevante klageinstanser.
 
Deltagelse i møder
Forældrerådgivningen kan deltage som bisidder og coach i møder. Både forældre, forvaltning eller skole kan bede Forældrerådgivningen om at deltage.
 
 
De kan kontaktes på telefon 7025 2-4-6-8 mellem kl. 10 og 14 på hverdage, e-mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (eller  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. )

http://www.foraeldreraadgivningen.org/index.phtml?sek_id=4

Yderligere information