Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Video fra OPT foredrag

8/10 - 2018 afholdt foreningen foredrag om Oral Placement Theory v. Ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen.

Stine delte ud af sin store viden om verbal dyspraksi og den motoriske del af træningen.

Stine gennemgik de forskellige redskaber og metoder, med gode forklaringer og instruktive videoer.

Foredraget blev optaget på video og er nu tilgængeligt på medlemmernes lukkede forum på http://dyspraksi.ning.com/page/praesentationer

Hvis du er medlem af foreningen og ikke har adgang til forummet, kan du skrive til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Du kan melde dig ind i foreningen her: Meld dig ind

 

 

 

Foredrag: Verbal Dyspraksi, de seneste videnskabelige publikationer og forløbsbeskrivelsen. (Fyn) - 4. nov 2018 kl. 11:00

Forløbsbeskrivelsen

Foredrag 4/11 - 2018 kl 11:00 på Fyn

I oktober 2017 udgav Socialstyrelsen Forløbsbeskrivelsen, som skitserer hvilke overvejelser man bør gøre sig ved mistanke om, at et barn har verbal dyspraksi, og hvordan kommuner kan tilrettelægge et forløb tilpasset det enkelte barn. I et godt forløb er det helt centralt, at der er samarbejde med højt specialiserede vidensmiljøer, tværfagligt samarbejde, en netværksbaseret tilgang og intervention baseret på motorisk læring.

Forløbsbeskrivelsen har stort potentiale som vejledning til kommunerne og er god at kende til, som forælder eller fagperson til et barn med verbal dyspraksi.

I dette foredrag vil speciallæge i øre-næse-halssygdomme Gohar Nikoghosyan-Bossen fortælle om detaljerne i Forløbsbeskrivelsen samt fortælle om den nyeste forskning på området verbal dyspraksi.

Om foredragsholderen
Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Gohar Nikoghosyan-Bossen er ansat som Afdelingslæge på Neurologisk Foniatrisk Klinik, Bispebjerg Hospital.
Gohar er desuden indehaver af Speaker's Clinic, som er en privat klinik med speciale i foniatri.

Gohar Bossen

Gohar har stor erfaring med udredning og diagnosticering af oral- og verbal dyspraksi.

 

Foredraget startes med en kort fortælling fra Christian Kjær Jørgensen på 20 år, med verbal og motorisk dyspraksi. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Christian.


Praktisk


Bemærk: Dette foredrag foregår på vestfyn.

Medlemmer kan medtage, de til barnet knyttede fagpersoner gratis.
Personer som ikke er medlem af foreningen kan deltage mod betaling. (150kr)
Medlemmerne har modtaget invitation til gratis deltagelse via email.


Ikke-medlemmer kan tilmelde sig ved at trykke på nedenstående knapDer vil blive serveret kaffe og kage.

 

Bemærk dørene lukkes kl 11:10.

 

Indkaldelse til Generalforsamling 2018 og foredrag om Ergoterapi

Dyspraksiforeningen afholder foredrag v. Ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen, samt generalforsamling.

Arrangementet foregår Mandag 8/10-2018 kl 18:30 i Sundhedshuset, Albertslund.

 

Om oplægget:

 

Den sensoriske og motoriske tilgang til Verbal dyspraksi.

Oplægget handler om hvorfor et barn med diagnosen Verbal dyspraksi har brug for at blive udredt sensorisk og motorisk. Hvordan foregår udredningen, hvad kan konklusionen munde ud i og hvordan kan de sensoriske og motoriske processer trænes i udviklingen af barnets udtalevanskeligheder.

 

Medlemmerne har modtaget en særskilt invitation per. mail.

Andre kan tilmelde sig foredraget via dette link:

 

 

 

Generalforsamling

 

Efter foredraget afholder vi den årlige generalforsamling.

 

Til generalforsamlingen, vil der udelukkende være adgang for medlemmerne, samt støttemedlemmer(uden stemmeret dog).

Forslag til punkter på generalforsamlingen modtages på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

Agenda for generalforsamlingen

 

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Regnskab og budget.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Vedtægtsændringer.

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse

8) Valg af revisor

9) Evt.

 

 

 

Foreningen vil servere sandwiches, te, kaffe og vand.

 

Vi ser frem til at se dig.

 

Bemærk: Dørene lukkes kl 18:45

 

Medlemmerne har modtaget en særskilt invitation per. mail.

Andre kan tilmelde sig foredraget via dette link:

 

hilsen

Dyspraksiforeningen

Foredrag: Verbal Dyspraksi, de seneste videnskabelige publikationer og forløbsbeskrivelsen. (Fyn) - 4. nov 2018 kl. 11:00

Forløbsbeskrivelsen
I oktober 2017 udgav Socialstyrelsen Forløbsbeskrivelsen, som skitserer hvilke overvejelser man bør gøre sig ved mistanke om, at et barn har verbal dyspraksi, og hvordan kommuner kan tilrettelægge et forløb tilpasset det enkelte barn. I et godt forløb er det helt centralt, at der er samarbejde med højt specialiserede vidensmiljøer, tværfagligt samarbejde, en netværksbaseret tilgang og intervention baseret på motorisk læring.

Forløbsbeskrivelsen har stort potentiale som vejledning til kommunerne og er god at kende til, som forælder eller fagperson til et barn med verbal dyspraksi.

I dette foredrag vil speciallæge i øre-næse-halssygdomme Gohar Nikoghosyan-Bossen fortælle om detaljerne i Forløbsbeskrivelsen samt fortælle om den nyeste forskning på området verbal dyspraksi.

Om foredragsholderen
Speciallæge i øre-næse-halssygdomme Gohar Nikoghosyan-Bossen er ansat som Afdelingslæge på Neurologisk Foniatrisk Klinik, Bispebjerg Hospital.
Gohar er desuden indehaver af Speaker's Clinic, som er en privat klinik med speciale i foniatri.

Gohar Bossen

Gohar har stor erfaring med udredning og diagnosticering af oral- og verbal dyspraksi.


Praktisk


Bemærk: Dette foredrag foregår på vestfyn.

Medlemmer kan medtage, de til barnet knyttede fagpersoner.
Personer som ikke er medlem af foreningen kan deltage mod betaling. (150kr)
Medlemmerne har modtaget invitation til gratis deltagelse via email.

Der vil blive serveret kaffe og kage.


hilsen Dyspraksiforeningen.

Forældre kan have penge til gode

Logo

 

"Får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, fordi man forsørger sit barn med et handicap i hjemmet, har man muligvis ret til et højere pensionsbidrag. Det følger af en principafgørelse, som Ankestyrelsen har truffet, efter at ombudsmanden har rejst spørgsmål om retstilstanden på området."

 

Tryk her for at læse afgørelsen fra ankestyrelsen

 

Bemærk at man selv skal tage kontakt til sin kommune, da -

 

"Ankestyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke uden en manuel gennemgang af et stort antal sager vil kunne identificere sagerne om pensionsbidrag, og at det derfor vil være forbundet med betydelige vanskeligheder selv at finde de relevante sager frem. På den baggrund har styrelsen i stedet valgt at informere offentligheden og vejlede kommunerne."

og

"Ombudsmanden har nu meddelt Ankestyrelsen, at det ikke kan give ham anledning til bemærkninger, at Ankestyrelsen i lyset af vanskelighederne med at søge sagerne frem i stedet henvender sig bredt til offentligheden om muligheden for at søge om genoptagelse."

Yderligere information