Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Emneaften om Ergoterapi og Sanser

Dyspraksiforeningen er vært ved emneaften om generel dyspraksi(DCD), ergoterapi og forældrenes egen indsats d. 18. November.

 

-        Begreber omkring dyspraksi/DCD

-        Sanser og sansebearbejdning

-        Ergoterapi

-        Stimulation af motorik og sanser.

 

Ingrid  Foredragsholder Ingrid Hallas-Møller

Privatpraktiserende børneergoterapeut med erfaring i undersøgelse og behandling af børn med generel dyspraksi/DCD.

Se mere på www.boerneergoterapeut.dk.

18.00 – 18.30 Spisning

18.30 – 20.00 Foredrag

20.00 – 21.00 Hyggesnak

 

Tilmelding og målgruppe

Arrangementet er gratis og primært for medlemmer.

Der er plads til 45 personer, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Ikke-medlemmer, fx pårørende, støttepædagoger og lign., er velkomne i det omfang, arrangementet ikke fyldes op med medlemmer. Plads til ikke-medlemmer kan reserveres/ønskes ved tilmelding.

 

Mad og Drikke

Foreningen vil servere mad og drikke.

 

Tilmelding

Medlemmerne har modtaget en e-mail med invitation til arrangementet. Hvis du er medlem og ikke har modtaget invitation, så skriv til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 


 

Slides og video fra emneaftenen er at finde på medlemmernes netværk. Se mere her: http://www.dyspraksi.dk/nyheder/nyheder/155-slides-og-video-fra-emneaften-om-generel-dyspraksi

Præsentationer og video fra dobbeltforedrag

14. September afholdt foreningen dobbeltforedrag om rettigheder og diagnosticering v. tidl. Socialrådgiver Inge Louv og Speciallæge Gohar Bossen

Medlemmerne kan finde video og slides fra aftenen på medlemmernes netværk på dyspraksi.ning.com

Er du medlem og har ikke adgang til ning-netværket, så skriv til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Dobbeltforedrag 14. September 2015

Rettigheder ift dyspraksi, v/Inge Louv 

Den lægefaglige viden om Dyspraksi og diagnosticeringen af lidelsen i Danmark, v/Gohar Bossen

Det foregår mandag den 14. september 2015

Arrangementet er gratis og er henvendt til medlemmer af foreningen. Plads til fagfolk kan reserveres/ønskes ved tilmelding.

 

 Update: Arrangementet er nu udsolgt og der er oprettet en venteliste. Personer på ventelisten ville få direkte besked hvis der bliver plads. Hvis der kommer mange på venteliste, overvejer vi at gentage dette arrangement snarest.

 

Foredragsholdere:

Inge Louv er socialrådgiver og erfaren handicapkonsulent og vil fortælle om reglerne for bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, talepædagogisk hjælp, merudgifter, hjælpemidler som fx stimulationsganeplade, ergo- og fysioterapi og støtte i dagtilbud og skole. Der kan stilles spørgsmål undervejs. Se mere om hende her: http://www.ingelouv.dk/

 

 

Gohar Bossen er afdelingslæge på Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N på Bispebjerg Hospital. Hun vil komme ind på behandlingsforløbene kort og vil fokusere på de gode forløb i nogle kommuner. Der vil være videoklip med som demonstrerer den verbale dyspraksi. Der kan stilles spørgsmål undervejs.

 

Foreningens medlemmer har modtaget en invitation via en separat mail.
Er du medlem og har ikke modtaget en invitation, kontakt: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Generalforsamling 2015 - indkaldelse

 

Dyspraksiforeningen holder generalforsamling

d. 20/10-2015

Det foregår på Cafe Cofo i Valby

kl 18:00

Vi vil servere mad og drikke.
Medlemmerne invitreres pr. mail ca. 2 uger før.

 

Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn

Ankestyrelsen har i starten af året truffet en vigtig afgørelse angående hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn.

Afgørelsen drejer sig om en kommune, som ikke ville give hjælp til længerevarende behandlingsforløb, med henvisning til servicelovens §11 stk 7, om at kommunen kun skal levere korterevarende støtte.

Den viser, at man godt kan få bevilget længerevarende behandlingsforløb både for at forbedre og vedligeholde barnets funktionsniveau.

Endvidere viser den, at kommunen har pligt til at behandle en ansøgning om behandling efter alle relevante paragraffer, og nævner de 3 paragraffer, der i den konkrete sag var relevante. Dette er ikke nyt, sådan har det altid været, men kommunerne afviser normalt kun med henvisning til en enkelt paragraf, så brug afgørelsen til at få dem til at bruge alle relevante paragraffer.

Afgøreslen er en principafgørelse (80-12) og er derfor vigtig at kunne henvise til i forbindelse med træningsforløb til dyspraksibørn.

 

læs meget mere her: http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/behandling-og-traening-born/sporgsmal-svar-behandling-og-traening-born/hjaelp-til-laengerevarende-behandlingsforlob-til-born

Yderligere information