Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Video og slides fra foredrag med specialpsykolog Trine Juul Damgaard

Video og slides fra det nyligt afholdte foredrag v. special psykolog Trine Juul Dangaard kan nu findes på medlemmernes forum på dyspraksi.ning.com under Præsentationer

Foredrag med Psykolog Trine Juul Damgaard

Dyspraksiforeningen afholder foredrag med Psykolog Trine Juul Damgaard d. 24. februar  2016.

 

Foredraget

Børn med dyspraksi kan også have vanskeligheder af psykisk art, som fx rageattacks (unormale raserianfald), angst, isolation eller lavt selvværd - og deres søskende kan let komme til at føle sig overset.

Kom og hør hvad man som forælder selv kan gøre ved disse vanskeligheder.

Oplægsholder:

Trine Juul Damgaard, har en specialpsykologpraksis for børn og unge i Rødovre og viden om kognitiv terapi.

Læs mere om Trine på hendes hjemmeside: www.specialpsykologkbh.dk

 

Medlemmerne er inviteret via email.

Indmeldelse kan foretages her 
Ved indmeldelse vil du kort efter modtage invitation til dette foredrag.

Slides og video fra emneaften om generel dyspraksi

Slides og video fra den nyligt afholdte emneaften om ergoterapi v. Ingrid Hallas Møller, kan nu findes på medlemmernes netværk.

http://dyspraksi.ning.com

Foredrag med Socialstyrelsen

 

 

AFLYST AFLYST AFLYST

 

Socialstyrelsen har desværre måtte aflyse foredraget d. 26/1.

Vi håber vi kan tilbyde et foredrag fra Socialstyrelsen på et senere tidspunkt.

 

hilsen Bestyrelsen

 

 

AFLYST   AFLYST  AFLYST

 

 

 

 

Ny Vidensportal om verbal dyspraksi - Socialstyrelsen

Vi har igennem de seneste år samarbejdet med Socialstyrelsen, hvor vi har leveret information og formidlet kontakt til eksperter.

Dette arbejde har udmøntet sig i en grundig og velskrevet sektion om verbal dyspraksi, på socialstyrelsens vidensportal.

Informationen på vidensportalen kan bruges af en lang række instanser, såsom kommuner, PPR-kontorer, logopæder, forældre, pædeagoger, lærere o.s.v.

Foreningen er utroligt glade for resultatet og for socialstyrelsens dedikrede indsats, med at få indhentet og samlet viden.

Vidensportalen findes her: http://vidensportal.dk/handicap/Born-og-unge-med-verbal-dyspraksi

Yderligere information