Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Foredrag med Socialstyrelsen (2)

 Tirsdag d. 12/4 afholder foreningen foredrag med representanter fra Socialstyrelsen.

 

Foredraget

Lisbet Tuxen og Per Fabæch Knudsen er faglige konsulenter i Center for Handicap i Socialstyrelsen. De arbejder med et bredt fagområde, herunder talesprog, ordblindhed og stammen.

Senest har de udarbejdet vidensportaltemaet om verbal dyspraksi, som kan være med til at bane vejen for, at børn med verbal dyspraksi og deres forældre fremover lettere vil kunne få den nødvendige hjælp.

Kom og hør dem fortælle om Center for Handicap i Socialstyrelsen, og hvordan de arbejder med deres fagområder i centret i form af forskellige projekter, vidensportaltemaer, fagligt råd, ministeropgaver etc.

Lisbet og Per vil også præsentere arbejdet med vidensportaltemaet om verbal dyspraksi, som optakt til dialog om deltagernes erfaringer, ønsker og behov vedr. indsatser for verbal dyspraksi, som de kan bruge til deres fortsatte arbejde med verbal dyspraksi i Center for Handicap i Socialstyrelsen.

Adgang

Arrangementet er gratis og er henvendt til medlemmer af foreningen. Der vil være plads til maksimum 42 personer. Først til mølle. Hvis der ikke bliver fyldt helt op med medlemmer, så er medlemmernes tilknyttede fagfolk meget velkomne. Plads til fagfolk kan reserveres/ønskes ved tilmelding og foreningen melder ud et par dage før arrangementet om der er blevet plads til de ønskede fagfolk.

 

Medlemmerne har fået tilmeldings-link tilsendt via email.

 

 

Video og slides fra foredrag med specialpsykolog Trine Juul Damgaard

Video og slides fra det nyligt afholdte foredrag v. special psykolog Trine Juul Dangaard kan nu findes på medlemmernes forum på dyspraksi.ning.com under Præsentationer

Foredrag med Socialstyrelsen

 

 

AFLYST AFLYST AFLYST

 

Socialstyrelsen har desværre måtte aflyse foredraget d. 26/1.

Vi håber vi kan tilbyde et foredrag fra Socialstyrelsen på et senere tidspunkt.

 

hilsen Bestyrelsen

 

 

AFLYST   AFLYST  AFLYST

 

 

 

 

Foredrag med Psykolog Trine Juul Damgaard

Dyspraksiforeningen afholder foredrag med Psykolog Trine Juul Damgaard d. 24. februar  2016.

 

Foredraget

Børn med dyspraksi kan også have vanskeligheder af psykisk art, som fx rageattacks (unormale raserianfald), angst, isolation eller lavt selvværd - og deres søskende kan let komme til at føle sig overset.

Kom og hør hvad man som forælder selv kan gøre ved disse vanskeligheder.

Oplægsholder:

Trine Juul Damgaard, har en specialpsykologpraksis for børn og unge i Rødovre og viden om kognitiv terapi.

Læs mere om Trine på hendes hjemmeside: www.specialpsykologkbh.dk

 

Medlemmerne er inviteret via email.

Indmeldelse kan foretages her 
Ved indmeldelse vil du kort efter modtage invitation til dette foredrag.

Slides og video fra emneaften om generel dyspraksi

Slides og video fra den nyligt afholdte emneaften om ergoterapi v. Ingrid Hallas Møller, kan nu findes på medlemmernes netværk.

http://dyspraksi.ning.com

Yderligere information