Dyspraksi_Nyheder


Dobbeltforedrag 14. September 2015

Rettigheder ift dyspraksi, v/Inge Louv 

Den lægefaglige viden om Dyspraksi og diagnosticeringen af lidelsen i Danmark, v/Gohar Bossen

Det foregår mandag den 14. september 2015

Arrangementet er gratis og er henvendt til medlemmer af foreningen. Plads til fagfolk kan reserveres/ønskes ved tilmelding.

 

 Update: Arrangementet er nu udsolgt og der er oprettet en venteliste. Personer på ventelisten ville få direkte besked hvis der bliver plads. Hvis der kommer mange på venteliste, overvejer vi at gentage dette arrangement snarest.

 

Foredragsholdere:

Inge Louv er socialrådgiver og erfaren handicapkonsulent og vil fortælle om reglerne for bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, talepædagogisk hjælp, merudgifter, hjælpemidler som fx stimulationsganeplade, ergo- og fysioterapi og støtte i dagtilbud og skole. Der kan stilles spørgsmål undervejs. Se mere om hende her: http://www.ingelouv.dk/

 

 

Gohar Bossen er afdelingslæge på Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N på Bispebjerg Hospital. Hun vil komme ind på behandlingsforløbene kort og vil fokusere på de gode forløb i nogle kommuner. Der vil være videoklip med som demonstrerer den verbale dyspraksi. Der kan stilles spørgsmål undervejs.

 

Foreningens medlemmer har modtaget en invitation via en separat mail.
Er du medlem og har ikke modtaget en invitation, kontakt: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn

Ankestyrelsen har i starten af året truffet en vigtig afgørelse angående hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn.

Afgørelsen drejer sig om en kommune, som ikke ville give hjælp til længerevarende behandlingsforløb, med henvisning til servicelovens §11 stk 7, om at kommunen kun skal levere korterevarende støtte.

Den viser, at man godt kan få bevilget længerevarende behandlingsforløb både for at forbedre og vedligeholde barnets funktionsniveau.

Endvidere viser den, at kommunen har pligt til at behandle en ansøgning om behandling efter alle relevante paragraffer, og nævner de 3 paragraffer, der i den konkrete sag var relevante. Dette er ikke nyt, sådan har det altid været, men kommunerne afviser normalt kun med henvisning til en enkelt paragraf, så brug afgørelsen til at få dem til at bruge alle relevante paragraffer.

Afgøreslen er en principafgørelse (80-12) og er derfor vigtig at kunne henvise til i forbindelse med træningsforløb til dyspraksibørn.

 

læs meget mere her: http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/behandling-og-traening-born/sporgsmal-svar-behandling-og-traening-born/hjaelp-til-laengerevarende-behandlingsforlob-til-born

Forskningsartikler om dyspraksi og taletræning

Der er netop blevet udgivet 2 forskningsartikler om Verbal Dyspraksi (Childhood Apraxia of Speech, på amerikansk)

Man kan læse abstract og summary gratis. Det kræver adgang at læse hele artiklerne. Prøv evt. om biblioteket kan skaffe artiklerne.

 

Namasivayam, A.K. et al. (2015): Treatment intensity and childhood apraxia of speech. International journal of Language & Communication Disorders. Vol. 00, No. 0, 1-18. (publiceret online 8. januar 2015: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25581372).

 

Murray, E., McCabe, P. & Ballard, K.J.: (2015): A Randomized Controlled Trial for children with Childhood Apraxia of Speech comparing Rapid Syllable Transition Treatment and the Nuffield Dyspraxia Programme (3rd edition). Journal of Speech, Language, and Hearing Research. (Just Accepted, released March 24, 2015:http://jslhr.pubs.asha.org/Article.aspx?articleid=2212279).

 

Tak til Louise skov for disse links

Samarbejde med VISO

 

De sidste år har Dyspraksiforeningen været i dialog med VISO, som er er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.

Både privatpersoner, fagpersoner og PPR-afdelinger kan gøre brug af VISO.

Vores arbejde med VISO er drevet af et ønske om at få bragt viden om dyspraksi ud i kommunerne, således at børn med denne diagnose kan få den hjælp de har brug for.

Vi har i dag, d. 4/5-15 haft endnu et møde med VISO. Vi er nu inviteret med i deres faglige råd om læse-, sprog- og talevanskeligheder og vi skal deltage i udviklen af en vidensportal.
Det glæder os meget at VISO tager dyspraksi alvorligt og vil hjælpe med at formidle viden.

Emneaften om taletræning

Dyspraksiforeningen holder emneaften om træningsmetoder til oral- og verbal dyspraksi d. 26. Marts 2015

Traditionelle talepædagogiske træningsmetoder, til børn med talefejl, har ingen eller ringe effekt på dyspraksibørn.
Vi vil komme ind på årsagerne hertil og vil fortælle om træningemetoder som har bevist deres effekt.
Vil dække systemet fra Engelske Nuffield Dyspraxia Programme, det svenske PRAXIS og den danske version kaldet Lydbyggeren.
Vi vil også komme ind på andre metoder.

Der vil også blive præsenteret forskellige fysiske hjælpemidler, der kan bruges i forbindelse med træningen.

Forældre til ældre dyspraksibørn vil fortælle om deres erfaringer med taletræning.

Der vil blive god mulighed for at tale med andre forældre til dyspraksibørn.

Invitation vil blive udsendt til medlemmerne få uger før arrangementet.

 

 

Yderligere information