Dyspraksi_Nyheder


Præsentationer og video fra dobbeltforedrag

14. September afholdt foreningen dobbeltforedrag om rettigheder og diagnosticering v. tidl. Socialrådgiver Inge Louv og Speciallæge Gohar Bossen

Medlemmerne kan finde video og slides fra aftenen på medlemmernes netværk på dyspraksi.ning.com

Er du medlem og har ikke adgang til ning-netværket, så skriv til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Generalforsamling 2015 - indkaldelse

 

Dyspraksiforeningen holder generalforsamling

d. 20/10-2015

Det foregår på Cafe Cofo i Valby

kl 18:00

Vi vil servere mad og drikke.
Medlemmerne invitreres pr. mail ca. 2 uger før.

 

Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn

Ankestyrelsen har i starten af året truffet en vigtig afgørelse angående hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn.

Afgørelsen drejer sig om en kommune, som ikke ville give hjælp til længerevarende behandlingsforløb, med henvisning til servicelovens §11 stk 7, om at kommunen kun skal levere korterevarende støtte.

Den viser, at man godt kan få bevilget længerevarende behandlingsforløb både for at forbedre og vedligeholde barnets funktionsniveau.

Endvidere viser den, at kommunen har pligt til at behandle en ansøgning om behandling efter alle relevante paragraffer, og nævner de 3 paragraffer, der i den konkrete sag var relevante. Dette er ikke nyt, sådan har det altid været, men kommunerne afviser normalt kun med henvisning til en enkelt paragraf, så brug afgørelsen til at få dem til at bruge alle relevante paragraffer.

Afgøreslen er en principafgørelse (80-12) og er derfor vigtig at kunne henvise til i forbindelse med træningsforløb til dyspraksibørn.

 

læs meget mere her: http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/behandling-og-traening-born/sporgsmal-svar-behandling-og-traening-born/hjaelp-til-laengerevarende-behandlingsforlob-til-born

Dobbeltforedrag 14. September 2015

Rettigheder ift dyspraksi, v/Inge Louv 

Den lægefaglige viden om Dyspraksi og diagnosticeringen af lidelsen i Danmark, v/Gohar Bossen

Det foregår mandag den 14. september 2015

Arrangementet er gratis og er henvendt til medlemmer af foreningen. Plads til fagfolk kan reserveres/ønskes ved tilmelding.

 

 Update: Arrangementet er nu udsolgt og der er oprettet en venteliste. Personer på ventelisten ville få direkte besked hvis der bliver plads. Hvis der kommer mange på venteliste, overvejer vi at gentage dette arrangement snarest.

 

Foredragsholdere:

Inge Louv er socialrådgiver og erfaren handicapkonsulent og vil fortælle om reglerne for bl.a. tabt arbejdsfortjeneste, talepædagogisk hjælp, merudgifter, hjælpemidler som fx stimulationsganeplade, ergo- og fysioterapi og støtte i dagtilbud og skole. Der kan stilles spørgsmål undervejs. Se mere om hende her: http://www.ingelouv.dk/

 

 

Gohar Bossen er afdelingslæge på Foniatrisk klinik, Neurologisk afdeling N på Bispebjerg Hospital. Hun vil komme ind på behandlingsforløbene kort og vil fokusere på de gode forløb i nogle kommuner. Der vil være videoklip med som demonstrerer den verbale dyspraksi. Der kan stilles spørgsmål undervejs.

 

Foreningens medlemmer har modtaget en invitation via en separat mail.
Er du medlem og har ikke modtaget en invitation, kontakt: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

Samarbejde med VISO

 

De sidste år har Dyspraksiforeningen været i dialog med VISO, som er er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.

Både privatpersoner, fagpersoner og PPR-afdelinger kan gøre brug af VISO.

Vores arbejde med VISO er drevet af et ønske om at få bragt viden om dyspraksi ud i kommunerne, således at børn med denne diagnose kan få den hjælp de har brug for.

Vi har i dag, d. 4/5-15 haft endnu et møde med VISO. Vi er nu inviteret med i deres faglige råd om læse-, sprog- og talevanskeligheder og vi skal deltage i udviklen af en vidensportal.
Det glæder os meget at VISO tager dyspraksi alvorligt og vil hjælpe med at formidle viden.

Yderligere information