Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Emneaften om verbal Dyspraksi på Vestfyn

Dyspraksiforeningen afholder emneaften om Verbal Dyspraksi, tirsdag d. 13. Juni kl 19:00.

 


Kom og hør om Verbal Dyspraksi, v. audiologopæd Louise Skov.
Louise er ekspert inden for dyspraksi-området. Hun har stor erfaring i træningsmetoder og har stor indsigt i den nyeste forskning på området.

Louise vil fortælle om:

  • Verbal Dyspraksi
  • Forskning på området, med henvisning til bøger og artikler
  • Træningsmetoder. Metoder der virker, samt grunden til, at traditionelle fonologiske metoder ikke fungerer.


Medlemmer kan medtage, de til barnet knyttede fagpersoner.
Personer som ikke er medlem af foreningen kan deltage mod betaling. (100kr)

Der vil blive serveret kaffe og kage.

Medlemmerne har modtaget invitation via email. Andre kan tilmelde sig her:

Tilmeld

hilsen Dyspraksiforeningen.

Emneaften om rettigheder og kompensation

Dyspraksiforeningen afholder emneaften om rettigheder og kompensation, torsdag d. 29. Juni kl 18:00 - 21:00 i Albertslund. 

Bliv klædt på til kampen om at få den rette hjælp af kommune mv. 

Kom og hør om dine rettigheder.

Beth Astrup fra DUKH, Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, kommer og fortæller om følgende:

  • Sagsbehandlingsregler
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Merudgifter
  • Støtte i daginstitution/skole
  • Og meget mere.

Der vil være en sandwich og kaffe, te og vand. 

Arrangementet er gratis for medlemmer og støttemedlemmer af foreningen.
Ikke-medlemmer af foreningen kan deltage for 100.-

Tilmelding kan foretages på dette link: https://dyspraksi.nemtilmeld.dk/2/
Bemærk: Foreningnes medlemmer skal melde sig til via det link som er modtaget pr. mail, da det er eneste måde at tilmelde sig gratis. De skal altså ikke bruge ovenstående link.

 

Om DUKH

DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet – er en selvejende institution under Børne- og Socialministeriet. Vores formål er at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør vi ved, at give uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende og andre kontaktpersoner.

 

DUKH skal også medvirke til at forbedre sagsbehandlingen og oplyse om udviklingen på handicapområdet. Det gør vi ved, at formidle vores erfaringer på www.dukh.dk i artikler, i form af oplæg m.v.

Studerende laver projekt om dyspraksi

dyspraksi-barn

 

Birgitte Guldbrandsen, der er kandidatstuderende på audiologopædi, Københavns Universitet, laver kandidat-projekt om verbal dyspraksi.

"Formålet med mit speciale er at indsamle viden om børn og unge med verbal dyspraksi i Danmark i forhold til andre diagnoser og vanskeligheder, børnene måtte opleve. Denne viden kan forhåbentlig være med til at udredning og undervisning af børn og unge med verbal dyspraksi kan tilpasses, så den passer bedst muligt på de typiske vanskeligheder, der opleves hos børn og unge med denne diagnose." - skriver hun.

 

I forbindelse med projektet, udsendes at spørgeskema til medlemmerne, som vi håber mange vil besvare.

 

Ved projektets afslutning, vil vi skrive om resultaterne her på siden.

 

Video og slides fra OPT foredrag ligger nu på medlemmernes netværk

D. 8/3 afholdt foreningen foredrag om Oral Placement Therapy, v. Ergoterapeut Stine Bendicte Nielsen.

Slides og video fra foredraget kan nu ses på medlemmernes netværk på dyspraksi.ning.com, under menupunktet "Præsentationer".

Lydbyggeren workshop på Fyn 22/3-2017

 Lydbyggeren workshop

Onsdag den 22/3 - 2017 afholder dyspraksiforeningen emneaften om træningsmetoden lydbyggeren.

Arrangementet foregår nær Middelfart på Fyn.

Det bliver første gang Dyspraksiforeningen afholder et arrangement på Fyn.

 

Om foredraget

De fleste har nok hørt om Lydbyggeren og kender til, at lydbyggermetoden er en effektiv træningsmotode, for vebal dyspraksi.

På denne workhop giver Kristine Lomholt Hands-on instruktion og eksempler på arbejdet med lydbyggeren.

Vi opfordrer forældre til at stille op med de fagpersoner som er omkring barnet. Det kan f. eks være Talepædagog, Pædagog, Støtte, Lærer, Støttelærer o.s.v. Hvert forældrepar må tage så mange fagfolk med som muligt. Der vil være plads til folkene omkring 12 børn. Tilmelding efter først til mølle princippet. 

Denne workshop vil starte fra bunden og kendskab til lydbyggeren vil være en fordel, men ikke en nødvendighed.

Foreningens medlemmer er inviteret via email.

Om Kristine

Kristine er Tale-hørepædagog og certificeret Karlstadsvejleder. Hun har stor erfaring med træning af dyspraksibørn. Hun er en af skaberne af Lydbyggeren, som er en oversættelse af det engelske Nuffield NPD3 system og det svenske PRAXIS system.

Yderligere information