Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Studerende laver projekt om dyspraksi

dyspraksi-barn

 

Birgitte Guldbrandsen, der er kandidatstuderende på audiologopædi, Københavns Universitet, laver kandidat-projekt om verbal dyspraksi.

"Formålet med mit speciale er at indsamle viden om børn og unge med verbal dyspraksi i Danmark i forhold til andre diagnoser og vanskeligheder, børnene måtte opleve. Denne viden kan forhåbentlig være med til at udredning og undervisning af børn og unge med verbal dyspraksi kan tilpasses, så den passer bedst muligt på de typiske vanskeligheder, der opleves hos børn og unge med denne diagnose." - skriver hun.

 

I forbindelse med projektet, udsendes at spørgeskema til medlemmerne, som vi håber mange vil besvare.

 

Ved projektets afslutning, vil vi skrive om resultaterne her på siden.

 

Lydbyggeren workshop på Fyn 22/3-2017

 Lydbyggeren workshop

Onsdag den 22/3 - 2017 afholder dyspraksiforeningen emneaften om træningsmetoden lydbyggeren.

Arrangementet foregår nær Middelfart på Fyn.

Det bliver første gang Dyspraksiforeningen afholder et arrangement på Fyn.

 

Om foredraget

De fleste har nok hørt om Lydbyggeren og kender til, at lydbyggermetoden er en effektiv træningsmotode, for vebal dyspraksi.

På denne workhop giver Kristine Lomholt Hands-on instruktion og eksempler på arbejdet med lydbyggeren.

Vi opfordrer forældre til at stille op med de fagpersoner som er omkring barnet. Det kan f. eks være Talepædagog, Pædagog, Støtte, Lærer, Støttelærer o.s.v. Hvert forældrepar må tage så mange fagfolk med som muligt. Der vil være plads til folkene omkring 12 børn. Tilmelding efter først til mølle princippet. 

Denne workshop vil starte fra bunden og kendskab til lydbyggeren vil være en fordel, men ikke en nødvendighed.

Foreningens medlemmer er inviteret via email.

Om Kristine

Kristine er Tale-hørepædagog og certificeret Karlstadsvejleder. Hun har stor erfaring med træning af dyspraksibørn. Hun er en af skaberne af Lydbyggeren, som er en oversættelse af det engelske Nuffield NPD3 system og det svenske PRAXIS system.

Nye forskningsresultater om effekt af træningsmetoder og intensitet

To nye forskningsartikler beskriver effekten af træningsmetoder og intensitet for børn med verbal dyspraksi.

Det konkluderes bl.a. at kun høj-intens træning har effekt (Mere en een gang om ugen) og at koncepterne i ReST og NPD3 er effektive. (Lydbyggeren er bygget op på grundlag af NPD3)

Du kan finde information om artiklerne her

 

Foredrag om OPT

Dyspraksiforneingen afholder foredrag om OPT onsdag d. 8. marts 2017.

 

OPT – Oral Placement Therapy er en måde at undersøge og efterfølgende optræne alle de motoriske og sensoriske forudsætninger for at udvikle udtalen hos børn med bl.a. dyspraksi. 

 

Under udtale og under spisning har vi brug for at placere vores tunge rigtigt i forhold til det mad der skal tygges eller de ord der skal udtales. 

Tungens placering er et nøgleord men tungen kan ikke klare arbejdet alene. Den er afhængig af samarbejde med kæben, læberne, kindmuskulaturen og en tilstrækkelig velkoordineret og lang respiration.

 

I OPT indgår en mængde redskaber som alle har et meget specifikt motorisk mål. Redskaberne er ordnet i hierarkier som alle går hånd i hånd med de lyde der skal produceres under udtale.

 

 

Oplægget vil give en introduktion til OPT metoden. En gennemgang af metodens fokusområder, hvad går undersøgelsen ud på, hvad og hvordan trænes og hvordan koples den motoriske træning til udtaletræningen. 

Der vil undervejs være eksempler fra børn der træner efter OPT metoden.

 

Foredragsholderen

 

 

 

 

 

  

 

 

 Stine Benedicte Nielsen er uddannet ergoterapeut og certificeret Castillo Morales terapeut, samt OPT terapeut level 3 certificeret.

 

 

Foreningens medlemmer har modtaget invitation via email.

Forløbsbeskrivelse under udarbejdelse

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi under udarbejdelse 
 
 
Socialstyrelsen har i vinteren 2016 påbegyndt udarbejdelsen af en forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi. Arbejdet bliver til i samarbejde med KL, Undervisningsministeriet, danske regioner samt lægelige eksperter og audiologopæder med speciale inden for verbal dyspraksi. Herudover deltager ALF, FTHF og FUA samt dyspraksiforeningen i arbejdet.
 
Forløbsbeskrivelsen har til formål at beskrive de højt specialiserede indsatser til børn og unge med verbal dyspraksi i kommunerne, herunder hvilken organisering og koordinering der bedst sikrer de rette tilbud samt et helhedsorienteret og sammenhængende forløb til børn og unge med verbal dyspraksi.
 
Forløbsbeskrivelsen henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne.
 
Arbejdet forventes færdiggjort sommeren 2017.
 
Link til uddybende beskrivelse af, hvad en forløbsbeskrivelse er: http://Socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/forlobsbeskrivelse  
 
 
-Skrevet af Marie Frankov Nissen

Yderligere information