Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Foredrag v. Psykolog Trine Juul Damgaard

 

Dyspraksiforeningen afholder foredrag med Psykolog Trine Juul Damgaard d. 24. Januar 2018.Foredraget

Børn med dyspraksi kan også udvikle vanskeligheder af psykisk art, så som fx vredesproblemer, angst, isolation eller lavt selvværd - og deres søskende kan let komme til at føle sig overset. Man skal ligeligedes være opmærksom på eventuelle problemer med kontakt og opmærksomhed.
Kom og hør hvad man som forælder selv kan gøre for at støtte sit barn i håndtering af disse vanskeligheder.


Oplægsholder
Trine Juul Damgaard, har en specialpsykologpraksis for børn og unge i Rødovre. Hun arbejder med børn og unge ud fra en kognitiv-adfærdsterapeutisk vinkel. Hun har særlig viden om og erfaring med at hjælpe børn med neuropsykiatriske diagnoser som autisme, ADHD og udviklingshæmning. Hun tilbyder også sparring til forældre, supervision af personale, samt laver undervisning og deltager i udviklingsprojekter.

Læs mere om Trine på hendes hjemmeside: www.specialpsykologkbh.dk

 
Praktisk


Arrangementet er gratis for aktive medlemmer, samt deres tilhørende fagpersonale. Medlemmerne er inviteret via email.

Adgang til arrangementet for ikke medlemmer er mulig for 150.-

Foreningen vil servere sandwiches, te, kaffe og vand.

Vi ser frem til at se dig.

Bemærk: Arrangementet foregår i Sundhedshuset i Albertslund

Bemærk: Dørene lukkes kl 18:15


med venlig hilsen
Dyspraksiforeningen 
 

Forløbsbeskrivelsen for børn med verbal dyspraksi

 

Det er med stor glæde at vi kan annoncere, at Socialstyrelsen har udgivet Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi.

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner, regioner eller højt specialiserede vidensmiljøer kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi.

Børn med verbal dyspraksi har forskellige udtalevanskeligheder, som adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn, der gør, at det kan være svært at forstå, hvad de siger. Ofte skal der en langvarig indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvilke overvejelser man bør gøre sig ved mistanke om, at et barn har verbal dyspraksi, og hvordan kommuner kan tilrettelægge et forløb tilpasset det enkelte barn.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Dyspraksiforeningen har deltaget i udarbejdelsen af forløbsbeskrivelsen. Vi håber at forløbsbeskrivelsen kan afstedkomme bedre og mere målrettet hjælp til børn med verbal dyspraksi.

  

Forløbsbesrkrivelsen kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-verbal-dyspraksi

Foredrag om Forløbsbeskrivelse for Verbal Dyspraksi

Mandag d. 21/8 afholder Dyspraksiforeningen emneaften om Forløbsbeskrivelsen for Verbal Dyspraksi.

Socialstyrelsen udgiver en faglig vejledende forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi, dvs. en forløbeskrivelse som beskriver ”det gode forløb”.
Forløbsbeskrivelsen bliver sendt ud til alle 98 kommuner, relevante samarbejdspartnere og interessenter for at udbrede viden om børn med verbal dyspraksi og mulige indsatser til børnene. Der vil ligeledes blive lagt et link til forløbsbeskrivelsen på Socialstyrelsen hjemmeside ved udgivelsen.

På mødet vil Socialstyrelsen kort fortælle om den nationale koordinationsstruktur (som har ansvaret for udarbejdelse af forløbsbeskrivelser), formålet med forløbsbeskrivelsen og hvordan vi efterfølgende følger op på udgivelsen.

 

Foreningens medlemmer har modtaget invitation til gratis adgang vi email.

ikke-medlemmer af foreningen kan deltage og tilmelde sig via knappen.

Ønsker du medlemsskab, kan du melde dig ind her: http://www.dyspraksi.dk/meld-dig-ind


 

Indkaldelse til Generalforsamling 2017 og foredrag om Verbal Dyspraksi

Dyspraksiforeningen afholder foredrag om intervention for verbal dyspraksi, ved Audiologpæd Louise Skov, samt generalforsamling.

 

Oplægget vil have fokus på intervention ud fra et logopædisk perspektiv i forhold til børn med verbal dyspraksi med afsæt i den teoretiske baggrund, hvorefter vi bevæger os over i eksempler fra praksis bl.a. ud fra Lydbyggeren.

 

Generalforsamling

 

Efter foredraget afholder vi den årlige generalforsamling.

 

Da dette samtidig er generalforsamlingen, vil der udelukkende være adgang for medlemmerne, samt støttemedlemmer(uden stemmeret dog).

Forslag til punkter på generalforsamlingen modtages på: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

Agenda for generalforsamlingen

 

1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Regnskab og budget.

4) Fastsættelse af kontingent.

5) Vedtægtsændringer.

6) Indkomne forslag

7) Valg af bestyrelse

8) Valg af revisor

9) Evt.

 

 

 

Foreningen vil servere sandwiches, te, kaffe og vand.

 

Vi ser frem til at se dig.

 

Bemærk: Arrangementet foregår i Sundhedshuset i Albertslund

 

Bemærk: Dørene lukkes kl 18:15

 

hilsen

Dyspraksiforeningen

Medlemmerne er inviteret via email. 

Ikke-medlemmer kan tilmelde sig foredraget vet at klikke her:

 

Yderligere information