Dette site bruger cookies

Dyspraksi_Nyheder


Forældre kan have penge til gode

Logo

 

"Får man udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, fordi man forsørger sit barn med et handicap i hjemmet, har man muligvis ret til et højere pensionsbidrag. Det følger af en principafgørelse, som Ankestyrelsen har truffet, efter at ombudsmanden har rejst spørgsmål om retstilstanden på området."

 

Tryk her for at læse afgørelsen fra ankestyrelsen

 

Bemærk at man selv skal tage kontakt til sin kommune, da -

 

"Ankestyrelsen har oplyst, at styrelsen ikke uden en manuel gennemgang af et stort antal sager vil kunne identificere sagerne om pensionsbidrag, og at det derfor vil være forbundet med betydelige vanskeligheder selv at finde de relevante sager frem. På den baggrund har styrelsen i stedet valgt at informere offentligheden og vejlede kommunerne."

og

"Ombudsmanden har nu meddelt Ankestyrelsen, at det ikke kan give ham anledning til bemærkninger, at Ankestyrelsen i lyset af vanskelighederne med at søge sagerne frem i stedet henvender sig bredt til offentligheden om muligheden for at søge om genoptagelse."

Foredrag om Verbal Dyspraksi 21/8 2018

.

Dyspraksiforeningen afholder foredrag om Verbal Dyspraksi, v. Audiologpæd Louise Skov, i Hinnerup ved Århus.

 

Foredraget

 

 

Oplægget vil indeholde en introduktion til verbal dyspraksi hos børn med reference til dansk og udenlandsk litteratur.

Der vil være mulighed for spørgsmål både under og efter oplægget, hvor der er afsat omkring 15-20 minutters tid til spørgsmål.

 

 

Oplægsholder

 

 

 

Kom og hør om Verbal Dyspraksi, v. audiologopæd Louise Skov.

Louise er ekspert inden for dyspraksi-området. Hun har stor erfaring i træningsmetoder og har stor indsigt i den nyeste forskning på området.

 

Louise er privatpraktiserende universitetsuddannet audiologopæd. Se mere her www.logopæden.dk

 

 

 

Praktisk

 

Arrangementet er gratis for aktive medlemmer, samt deres tilhørende fagpersonale. Medlemmerne er inviteret via email.

 

Adgang til arrangementet for ikke-medlemmer er mulig for 150.-
Ikke-medlemmer kan Tilmelde sig her

 

Foreningen vil servere kage, te, kaffe og vand.

 

Vi ser frem til at se dig.

 

Bemærk: Arrangementet foregår i Hinnerup, ved Århus.

 

Bemærk: Dørene lukkes kl 18:10

 

Dette arrangement vil ikke blive live-streamet.

 

hilsen

Dyspraksiforeningen

Nye artikler om Dyspraksi

På siden Artikler kan du nu læse to nye artikler om Diagnostik af udviklingsmæssig dyspraksi og Verbal og oral dyspraksi hos børn og unge.

Adgang til de to artikler er betalt af Dansk selskab for Logopædi og Foniatri - DSLF.

Dette sætter Dyspraksiforeningen stor pris på.

Læs artiklerne her: Artikler

Ny artikel om Oral Dyspraksi

 

Ergoterapeut Stine Benedicte Nielsen har skrevet en grundig artikel om Oral dyspraksi.

Den kan findes under atikler.

Læs den her

Foredrag: Verbal Dyspraksi - "Før og efter forløbsbeskrivelsens udgivelse"

 

Foredraget

Verbal Dyspraksi: "Før og efter forløbsbeskrivelsens udgivelse" - Hvordan kan vi som forældre til børn med verbal dyspraksi bruge forløbsbeskrivelsen?

 

 

Mandag d. 26/2 afholder Dyspraksiforeningen foredrag.

Gohar N.-Bossen, Øre-næse-hals speciallæge fra Foniatrisk klinik, Bispebjerg har siddet i arbejdsgruppen for forløbsbeskrivelsen for Verbal Dyspraksi udført af Socialstyrelsen.  

Gohar vil denne aften fortælle om forløbsbeskrivelsens tilblivelse, gå i dybden med indholdet af forløbsbeskrivelsen og gennemgå anbefalingerne i beskrivelsen. 
Der vil blive mulighed for at spørge ind til anbefalingerne. 

Gohar vil fortælle hvordan hun undersøger for verbal Dyspraksi i den lægelige del af udredningen og der vil blive mulighed for at diskutere, hvordan vi bedst kan samarbejde om barnets udtalemæssige problemer med udgangspunkt i forløbsbeskrivelsen. 

 

Oplægsholder

Gohar N.-Bossen, Øre-næse-hals speciallæge fra Foniatrisk klinik, Bispebjerg Hospital.

Gohar har arbejdet med dyspraksibørn i mange år, blandt andet sammen med overlæge Svend Prytz.

Gohar har stort erfaring i diagnosticeringen af oral- og verbal dyspraksi og har en stor viden om forskningen på området.

 

 

 Praktisk

 

Arrangementet er gratis for aktive medlemmer, samt deres tilhørende fagpersonale. Medlemmerne har modtaget privat invitation via email, for gratis adgang.

Adgang til arrangementet for ikke medlemmer er mulig for 150.-

Foreningen vil servere sandwiches, te, kaffe og vand.

 

Parkering:

Der kan parkeres tids-ubegrænset i det med rødt skraverede område i nedenstående kort (Klik for større):

 

 

 

 

.

Yderligere information