Dette site bruger cookies

Forløbsbeskrivelsen for børn med verbal dyspraksi

 

Det er med stor glæde at vi kan annoncere, at Socialstyrelsen har udgivet Forløbsbeskrivelse for børn med verbal dyspraksi.

I forløbsbeskrivelsen kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne selv og i samarbejde med andre kommuner, regioner eller højt specialiserede vidensmiljøer kan tilrettelægge en rettidig og virkningsfuld indsats til børn med verbal dyspraksi.

Børn med verbal dyspraksi har forskellige udtalevanskeligheder, som adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn, der gør, at det kan være svært at forstå, hvad de siger. Ofte skal der en langvarig indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog.

Forløbsbeskrivelsen skitserer, hvilke overvejelser man bør gøre sig ved mistanke om, at et barn har verbal dyspraksi, og hvordan kommuner kan tilrettelægge et forløb tilpasset det enkelte barn.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, samt relevante bruger- og interesseorganisationer.

Dyspraksiforeningen har deltaget i udarbejdelsen af forløbsbeskrivelsen. Vi håber at forløbsbeskrivelsen kan afstedkomme bedre og mere målrettet hjælp til børn med verbal dyspraksi.

  

Forløbsbesrkrivelsen kan hentes på Socialstyrelsens hjemmeside:

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/born-med-verbal-dyspraksi

Yderligere information