Dette site bruger cookies

Forløbsbeskrivelse under udarbejdelse

Forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi under udarbejdelse 
 
 
Socialstyrelsen har i vinteren 2016 påbegyndt udarbejdelsen af en forløbsbeskrivelse for børn og unge med verbal dyspraksi. Arbejdet bliver til i samarbejde med KL, Undervisningsministeriet, danske regioner samt lægelige eksperter og audiologopæder med speciale inden for verbal dyspraksi. Herudover deltager ALF, FTHF og FUA samt dyspraksiforeningen i arbejdet.
 
Forløbsbeskrivelsen har til formål at beskrive de højt specialiserede indsatser til børn og unge med verbal dyspraksi i kommunerne, herunder hvilken organisering og koordinering der bedst sikrer de rette tilbud samt et helhedsorienteret og sammenhængende forløb til børn og unge med verbal dyspraksi.
 
Forløbsbeskrivelsen henvender sig primært til kommunale ledere med ansvar for planlægning af indsatserne.
 
Arbejdet forventes færdiggjort sommeren 2017.
 
Link til uddybende beskrivelse af, hvad en forløbsbeskrivelse er: http://Socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/national-koordination/forlobsbeskrivelse  
 
 
-Skrevet af Marie Frankov Nissen

Yderligere information