Dette site bruger cookies

Ny Vidensportal om verbal dyspraksi - Socialstyrelsen

Vi har igennem de seneste år samarbejdet med Socialstyrelsen, hvor vi har leveret information og formidlet kontakt til eksperter.

Dette arbejde har udmøntet sig i en grundig og velskrevet sektion om verbal dyspraksi, på socialstyrelsens vidensportal.

Informationen på vidensportalen kan bruges af en lang række instanser, såsom kommuner, PPR-kontorer, logopæder, forældre, pædeagoger, lærere o.s.v.

Foreningen er utroligt glade for resultatet og for socialstyrelsens dedikrede indsats, med at få indhentet og samlet viden.

Vidensportalen findes her: http://vidensportal.dk/handicap/Born-og-unge-med-verbal-dyspraksi

Yderligere information