Dette site bruger cookies

Hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn

Ankestyrelsen har i starten af året truffet en vigtig afgørelse angående hjælp til længerevarende behandlingsforløb til børn.

Afgørelsen drejer sig om en kommune, som ikke ville give hjælp til længerevarende behandlingsforløb, med henvisning til servicelovens §11 stk 7, om at kommunen kun skal levere korterevarende støtte.

Den viser, at man godt kan få bevilget længerevarende behandlingsforløb både for at forbedre og vedligeholde barnets funktionsniveau.

Endvidere viser den, at kommunen har pligt til at behandle en ansøgning om behandling efter alle relevante paragraffer, og nævner de 3 paragraffer, der i den konkrete sag var relevante. Dette er ikke nyt, sådan har det altid været, men kommunerne afviser normalt kun med henvisning til en enkelt paragraf, så brug afgørelsen til at få dem til at bruge alle relevante paragraffer.

Afgøreslen er en principafgørelse (80-12) og er derfor vigtig at kunne henvise til i forbindelse med træningsforløb til dyspraksibørn.

 

læs meget mere her: http://www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/borneomradet/behandling-og-traening-born/sporgsmal-svar-behandling-og-traening-born/hjaelp-til-laengerevarende-behandlingsforlob-til-born

Yderligere information