Dette site bruger cookies

Samarbejde med VISO

 

De sidste år har Dyspraksiforeningen været i dialog med VISO, som er er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen.

Både privatpersoner, fagpersoner og PPR-afdelinger kan gøre brug af VISO.

Vores arbejde med VISO er drevet af et ønske om at få bragt viden om dyspraksi ud i kommunerne, således at børn med denne diagnose kan få den hjælp de har brug for.

Vi har i dag, d. 4/5-15 haft endnu et møde med VISO. Vi er nu inviteret med i deres faglige råd om læse-, sprog- og talevanskeligheder og vi skal deltage i udviklen af en vidensportal.
Det glæder os meget at VISO tager dyspraksi alvorligt og vil hjælpe med at formidle viden.

Yderligere information