Dette site bruger cookies

Foreningens formål

 

Opbygge et netværk til brug for børn, disses forældre, hvor børnene er diagnosticeret eller er under udredning for Dyspraksi.

 

Derudover vil foreningen arbejde for:

  • disse børns vilkår, at
  • udbrede kendskabet til Dyspraksi, samt at
  • bidrage til sikring af behandling og undervisningsmuligheder for børn med Dyspraksi

overfor relevante personer, grupper eller myndigheder. 

 

Hvilket vil sige: 

  • at sætte fokus på verbal og udviklingsmæssig Dyspraksi
  • at fungere som en støtte eller ressource for forældre, samt at udvikle netværk og kontakt mellem familier med børn med Dyspraksi
  • generelt at øge bevidstheden i samfundet om eksistensen af Dyspraksi
  • at påvirke udviklingen mod et større fagligt kendskab til Dyspraksi og interventionsmuligheder
  • at påvirke udviklingen mod mere lige vilkår for familier og børn i særdeleshed, med Dyspraksi
  • at påvirke og støtte udviklingen af mere målrettede træningsmetoder og undervisningstilbud

Yderligere information